על המחלקה

הביקורת הפנימית במועצה מתנהלת בהתאם ל - "צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל - "חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992" ומהווה נדבך חשוב במערך הביקורת בגופי השלטון.
הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולות נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים. מטרתה של הביקורת לבדוק אם פעולות אלו הינן תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. הביקורת תעשה גם בכל ועד מקומי של יישוב מיישובי המועצה, ובעמותות המקבלות הקצבה מהמועצה.
נוסף על התפקידים שנקבעו בצו המועצות המקומיות, מבקר המועצה ממלא את תפקיד הממונה בתלונות הציבור, מתוקף הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח.
הביקורת פועלת במסגרת תוכנית עבודה שנתית, המתעדכנת בהתאם לצורך. ביצוע הביקורת נקבע על פי סדר קדימויות ומורכב ממטלות ביקורת - בכללן ביקורת של פעולות או נושא מוגדר. ביקורת מעקב מבוצעת על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר המועצה, ועדת ביקורת, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה.
דו"ח הביקורת הפנימית, הכולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מועבר לקבלת תגובת היחידה הנבדקת ועם השלמתו מועבר לראש המועצה ולועדת הביקורת ונידון גם במליאת המועצה.


טבלת אנשי קשר - ביקורת פנים וממונה תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל הערות
רו"ח - רונן בראל מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור 08-8508922 [email protected]

 

לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן