עד למועד כתיבת מדריך זה הסמכות לבטל רישיון,היתר זמני,היתר מזורז הייתה נתונה רק לרשות הרישוי.נותן אישור היה צריך לפנות לרשות הרישוי בבקשה לפעול לביטול הרישיון.החל מ-1.4.2021 תינתן סמכות נרחבת לנותני אישור לבטל רישיון במידה ורשות הרישוי שהתבקשה לפעול לביטול רישיון אינה עושה כך.

הליך ביטול הרישיון הינו הליך מוסדר ומובנה בחוק שבו נשמרת זכותו המלאה של בעל העסק להשמיע את טענותיו לפני ביטול הרישיון/ההיתר(הליך שימוע), בפני הגורם המבקש לבטל הרישיון/היתר. ראו בקישור לחוק רישוי עסקים פירוט ההליך.