הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר המועצה - או כאן

יש להצטייד בצילומי ת"ז  של שני ההורים אותם תתבקשו לטעון למערכת המקוונת.