• אישור התקנת מז"ח (  מתקן מונע זרימה חוזרת).
  • אישור התקנת מפריד שומן .
  • אישור התקנת מערכת למניעת וטיפול בזיהום אוויר .
  • אישור ביצוע אמצעים אקוסטיים.
  • אישור נגישות בהתאם להוראות חוק נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות