אישור תושבות למטרת הטבת מס ניתן ל-תושבי המושבים: שלווה, נועם, איתן ואבן שמואל.
יש למלא טופס בקשה לאישור תושבות באחת מן הדרכים הבאות:

טופס בקשה מקוון

טופס בקשה למילוי ידני​

נא לצרף לטופס:

 1. צילום מלא של תעודת זהות כולל ספח.
 2. צילום חשבון מים
 3. אישור מגורים מוועד היישוב
 4. חוזה שכירות (באם יש)
 5. במידה וחשבון הארנונה לא על שמכם, יש לצרף הצהרה חתומה בפני עורך דין שהנכם גרים בכתובת זו
 6. רווקים/ות לאחר צבא או שירות לאומי המתגוררים בבית ההורים, ימציאו תצהיר על מגורים בבית ההורים חתום ומאושר בפני עו"ד.

נא לציין על גבי טופס הבקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים.

נוהל מתן אישור תושבות למטרת שינוי כתובת במשרד הפנים

תושב המבקש לספק לו אישור תושבות כאמור לעיל, עליו להמציא:

 1. צילום ת.ז של שני בני הזוג, ת.ז. וכתובת.
 2. אישור ממחלקת הגביה כי בני הזוג אכן רשומים בכתובתם במועצה.
 3. במידה ואינכם רשומים במחלקת הגביה יש לגשת למלא את פרטיכם במחלקת הגביה ולהביא אישור או להמציא אישור כי בעל הנכס משלם עבור היחידה בה אתם מתגוררים.
 4. אישור מוועד היישוב על מגורי המשפחה בישוב.
 5. במידה ובני הזוג מצהירים כי מתגוררים בבית ההורים באופן זמני/קבוע, עליהם להביא תצהיר חתום ומאושר בפני עו"ד.
 6. רווקים/ות לאחר צבא או שירות לאומי המתגוררים בבית ההורים, ימציאו תצהיר על מגורים בבית ההורים חתום ומאושר בפני עו"ד.

נא לפעול על פי ההנחיות.