אישור תושבות למטרת הטבת מס ניתן ל-תושבי המושבים: שלווה, נועם, איתן ואבן שמואל.
יש למלא טופס בקשה לאישור תושבות באחת מן הדרכים הבאות:

נוהל מתן אישור תושבות למטרת שינוי כתובת במשרד הפנים

לטופס מקוון 

תושב המבקש לספק לו אישור תושבות כאמור לעיל, עליו להמציא:

  1. צילום ת.ז של שני בני הזוג, ת.ז. וכתובת.
  2. אישור ממחלקת הגביה כי בני הזוג אכן רשומים בכתובתם במועצה.
  3. במידה ואינכם רשומים במחלקת הגביה יש לגשת למלא את פרטיכם במחלקת הגביה ולהביא אישור או להמציא אישור כי בעל הנכס משלם עבור היחידה בה אתם מתגוררים.
  4. אישור מוועד היישוב על מגורי המשפחה בישוב.

נא לציין על גבי טופס הבקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים.