עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק,תפעל  מחלקת רישוי עסקים להוצאת רישיון עסק בצירוף תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אשור" גורמי חוץ / פנים ו/או רשות הרישוי.