אזורי תעסוקה מקומיים מהווים עוגן כלכלי בר קיימא משמעותי לחוסן הכלכלי של המועצה וחוסן תעסוקתי של תושבי המועצה.

פארק התעשייה י.ש. גת, אשר מוכר כאזור עדיפות לאומית, הינו  מיזם המשותף לעיריית קרית גת, למועצה אזורית שפיר ויואב.

הפארק נמצא בתחומי קריית גת, בחלקה הדרום מזרחי של העיר ופועלים בו עשרות INTEL, ACKTAR, MEPTAON, QUANTUM CLEAN:  מפעלים, ביניהם