בקשות לקבלת מידע יש להפנות לבת-אל אינגידאו - הממונה על חופש המידע באמצעות טופס בקשת מידע למייל: batel@shafir.org.il