הפעלת מערך מאבטחים, פיקוח, ביקורת והדרכה בבתי הספר ובגני הילדים

כיבוי אש ועזרה ראשונה, שיפור תשתיות וציוד כיבוי אש

הערכות לשעת חירום, קיום תרגילים בכל מוסדות החינוך, בהנחיית פיקוד העורף

מיגון בתי ספר, התקנת מרכבי ביטחון

בניית תיקי שטח ותיקי ביטחון מוסדיים והדרכת מטה חירום בית ספרי