דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול חתום פרוקוטול נגיש
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49/24 01/01/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48/23 09/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47/23 07/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46/23 05/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45/23 02/08/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44/23 27/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43/23 21/05/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42/23 28/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41/23 21/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40/23 22/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40/23 21/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39/22 29/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38/22 22/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37/22 08/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36/22 20/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35/22 04/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34/22 14/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33/22 29/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32/22 23/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31/22 10/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30/22 09/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29/22 02/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28/22 21/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27/21 30/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26/21 02/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25/21 02/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24/21 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24/21 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23/21 27/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22/21 18/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21/21 02/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20/20 30/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18/20 24/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17/20 12/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16/20 12/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15/20 31/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14/20 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/20 03/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13/20 02/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/19 31/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/19 31/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11/19 08/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10/19 25/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9/19 26/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/19 29/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/19 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/19 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6/19 26/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/19 18/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4/19 31/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3/18 31/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/18 11/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1/18 06/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47/18 14/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46/18 17/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45/18 28/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44/18 26/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43/18 20/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42/18 10/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41/18 22/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40/18 07/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39/17 27/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38/17 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37/17 09/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36/17 18/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35/17 17/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34/17 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31/17 13/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30/16 22/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29/16 27/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28/16 27/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27/16 21/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26/16 29/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25/16 23/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24/16 14/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23/16 22/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22/15 24/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21/15 17/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20/15 09/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19/15 30/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18/15 18/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17/15 12/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16/14 25/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15/14 19/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14/14 15/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13/14 22/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12/14 25/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11/14 07/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10/14 05/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9/13 26/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/13 26/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7/13 17/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6/13 15/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5/13 20/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4/13 25/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3/13 07/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2/13 24/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1/12 31/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33/12 03/06/2012