דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול חתום פרוקוטול נגיש
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 03/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 31/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 07/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 25/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 15/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 17/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 26/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 26/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 05/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 07/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 25/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 22/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 15/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 19/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 25/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 12/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 18/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 30/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 09/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 17/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 24/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 22/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 14/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 23/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 29/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 21/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 27/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 27/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 22/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 13/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 17/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 18/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 09/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 27/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 07/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 22/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 10/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 20/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 26/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 28/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 17/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 14/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 06/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 11/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 31/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 31/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 18/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 26/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 26/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 29/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 26/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 08/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 31/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 02/04/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 03/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 31/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 12/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 12/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 24/11/2020