1
קריטריונים
2
פרטים אישיים:
3
שאלות
בהתאם למדיניות המועצה ומרכז צעירים לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה האזורית שפיר, בשיתוף מפעל הפיס, מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשפ"ד לפי ההנחיות הבאות:

 

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון ושני ולימודי הנדסאים

סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשפ"ד

 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 8,000 ₪  - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד.
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • התנדבות בהיקף של 140 שעות, בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד 1/04/2024.
 • ההשתתפות בתכנית מותנית בראיון אישי וחתימה על חוזה וכמו כן, השתתפות חובה בכנס מלגאים ב19/10/2024
 • המלגות ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ומותנות באישור מפעל הפיס.
 •  

אישורים וטפסים נדרשים:

 • טופס בקשה מלא וחתום כנדרש (יימסר במועד הקבלה למלגה)
 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ד.
 • אישור / קבלה עבור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ד.
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת).
 • אישור מגורים ממזכירות היישוב או אישור תושבות מהמועצה.
 • אישור חשבון בנק (של מגיש הבקשה בלבד).

 

דגשים:

 • שעות ההתנדבות יתקיימו בתחום המועצה בלבד.
 • מקום ההתנדבות ייקבע ע"י מרכז צעירים בהתאם לצורך בתחומים שונים, בישובים השונים.
 • מקום ההתנדבות עשוי להשתנות במהלך השנה, בהתאם לצורך, עד למימוש סך השעות.
 • חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים שפיר.
 • התנדבות בזמן חירום – חובה.

 

אופן ההגשה:

ההרשמה למלגות מועצה ומרכז צעירים בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"ד תפתח בתאריך 07.09.2023  ותסתיים בתאריך  21.09.2023.
 לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל.

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות!

 ** מספר המלגות מוגבל!

** יבחנו אך ורק בקשות אשר הוגשו בצירוף כל האישורים הנדרשים. 

 

לתשומת ליבכם:

סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 21/09/2023.

זמני המלגה: החל מחודש 11/2023 וסיום ביצוע השעות עד סוף חודש 08/2024.

 

פריסת תשלומים:

קבלת המלגה מתבצעת בשתי פעימות: עד אפריל 2023 תשלום באמצעות המועצה על סך 5,000 שקלים

סוף נובמבר 2024 תשלום שני ממפעל הפיס על סך 5,000 שקלים.

במידה וסטודנט לא השלים את השעות להם התחייב, לא יעברו אליו התשלומים.

בעת הפסקת הלימודים תיפסק מידית הענקת המלגה כמו כן, אי עמידה בשעות המלגה (140 ש"ש).

המועמד מצהיר:

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

 • אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.
 • יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
 • במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.

 


Browser not supported

פרטים אישיים:לימודים:מוכר מל"ג/ מה"ט (חובה) שדה חובה|

מרכז צעירים שפיר נותן מענה לגילאי 18-45
בתחומים שונים: תעסוקה, השכלה גבוהה, קורסים והכשרות מקצועיות, הורות צעירה, תרבות, תחום קהילת העסקים והיזמות במועצה ועוד..
 
מרכז צעירים מוביל שינוי בקהילת הצעירים במועצה ומכאן שכל מי שלוקח חלק בתהליך זה נושאים אלו יהיו קרובים לליבו!
 

במלגה זו תסייעו לאחת מהמחלקות הנ"ל, בין היתר, במטרה לחבר את פעילות מרכז הצעירים וליצור שיתופי פעולה. לאיזה מחלקה הייתם מעדיפים להשתבץ? (ניתן לבחור יותר מהעדפה אחת) (חובה) שדה חובה

איך את/ה מתנהל/ת עם עומס משימות? (חובה) שדה חובה

מהי מידת הגמישות שלך לגבי שינויים? (חובה) שדה חובה