יו"ר הועדה: אדיר נעמן, ראש המועצה
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

שמעון פרג'ון

יואב מגידיש

דני אוחנה

סימן טוב גואטה

יפתח חיים

תומר בן חזן

אילנה פרץ

שלומי תורג'מן

נחום לבבי

יהודה קורץ

דוד דוד

מירון מגידיש

גורם מקצועי: ראש המועצה - אדיר נעמן
ועדת חובה: כן

 

אנשי המקצוע: גזברית, מנכ"ל