יו"ר הועדה: יובל אלימלך
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

שמעון אמור

יונה ביכלר

גורם מקצועי: מקבר המועצה - רונן בראל
ועדת חובה: כן

 

איש מקצוע: מנכ"ל