יו"ר הועדה: דוד דוד
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

שלומי תורג'מן

אילנה פרץ

גורם מקצועי: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
ועדת חובה: כן

 

אנשי המקצוע: גזבר, יועמ"ש, מנכ"ל