יו"ר הועדה: תומר בן חזן
מ"מ יו"ר  
חברי הועדה:

שמעון פרג'ון

שמעון אמור

יהודה קורץ

יונה ביכלר

גורם מקצועי: גזבר המועצה - אלעד פרץ
ועדת חובה: כן

 


פרוטוקולים: פרוטוקול ועדת יועצים
אנשי המקצוע: מהנדס, גזברית, יועמ"ש, מנכ"ל