יו"ר הועדה: יונה ביכלר
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

יהודה קורץ

תומר בן חזן

גדעון הוכנברג

אברהם גואטה

עדינה פישר

גורם מקצועי: מנהלת המחלקת לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
ועדת חובה: לא