יו"ר הועדה: יובל אלימלך
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

יפתח חיים

יהודה קורץ

אברהם גליק

גורם מקצועי: מנהלת מחלקת חינוך - יפית בוכריס
ועדת חובה: לא