יו"ר הועדה: ביכלר יונה
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

יובל אלימלך

יואב מגידיש

דוד דוד 

מוני פרג'ון

שמעון אמור

יהודה קורץ

גורם מקצועי: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
ועדת חובה: לא