יו"ר הועדה: מנכ"ל המועצה - אלי דאובה
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

אילנה פרץ

שלומי תורג'מן

יובל אלימלך

דן קליין

יהודה אורן

בועז כהן

יעקב גואטה

גורם מקצועי: מנכ"ל המועצה - אלי דאובה
ועדת חובה: לא

 

 

יו"ר הועדה: אלי דאובה- מנכ"ל
ועדת חובה: לא

חברי ועדה

  • פרץ אילנה
  • אלימלך יובל