רשימת בתי הספר היסודיים במ.א שפיר:

בית יעקב - מוכש"ר - קוממיות

חזון יחזקאל לבנות - אלומה

חזון יחזקאל לבנים - אלומה

תלמידים הבוחרים ללמוד מחוץ למועצה:

  1. ימלאו טופס בקשה לאישור לימודי חוץ. לקישור לטופס לחצו כאן.
  2. יפנו אל בית הספר בו הם מעוניינים להתרשמות, או דרך הקב"סיות.

קב"סית צפון - מלכי בן ששון 050-8854139

קב"סית דרום - עדנה עמוס 050-8854154

(שימו לב! הסעות ואגרות ישולמו על פי המיפוי המופיע באתר זה ומאושר על ידי משרד החינוך)

רישום לבתי ספר חרדים:

הרישום לבתי ספר חרדיים יתבצע דרך בתי הספר או בפנייה לקב"סית - שרה יפת

דוא"ל שרה: saray@shafir.org.il

לרישום לחצו כאן

רישום לכיתות א'