יו"ר הועדה: אילנה פרץ
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

דני אוחנה

יונה ביכלר

אלחנן איובי

בניהו סולימן

קליין פרננד

עודד גואטה

עמוס גואטה

יוסי גואטה

גורם מקצועי: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
ועדת חובה: כן