יו"ר הועדה: דוד דוד
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

מירון מגידיש

אילנה פרץ

יהודה קורץ

יפתח חיים

גורם מקצועי:  
ועדת חובה: כן