יו"ר הועדה: שלומי תורג'מן
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

אילנה פרץ

יונה ביכלר

יפתח חיים

גיל ביצ'ה

שושי נחשון

ד"ר מיכאל תורג'מן

נעמי זנו

גורם מקצועי: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים - שולמית בן ישי
ועדת חובה:

כן

 

אנשי מקצוע: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים