יו"ר הועדה: אדיר נעמן, ראש המועצה
מ"מ יו"ר:  

חברי הועדה:

אילנה פרץ

דני אוחנה

גורם מקצועי: מנהלת ביטחון קהילתי - גל שלזינגר
ועדת חובה:

כן