יו"ר הועדה: אדיר נעמן, ראש המועצה
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

אילנה פרץ

שלומי תורג'מן

מירון מגידיש

אהרון מנחם

כתי רביב

פרדי ז'נו

יעקב דורני

אהרון תמיר

גורם מקצועי: קב''ט המועצה - יעקב אסולין
ועדת חובה: כן

 

  • אנשי מקצוע: קב"ט, מנכ"ל, שוטרים קהילתיים
  • פיקוד העורף