יו"ר הועדה: תומר בן חזן
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

נחום לבבי

מוני פרג'ון

סימן טוב גואטה

יהודה קורץ

שמעון אמור

עלי קאופר

יצחק מגידיש

נחום מגידיש

דוד בראון

יגאל רביב

יוסי דהאן

גורם מקצועי: מנכ''ל המועצה - אלי דאובה
ועדת חובה:

כן