יו"ר הועדה: אדיר נעמן, ראש המועצה
מ"מ יו"ר: תומר בן חזן
חברי הועדה:

סימן טוב גואטה

שמעון אמור

דני אוחנה

נחום לבבי

דוד דוד

יואב מגידיש

גורם מקצועי: מהדנס המועצה - וולדימיר שוורצמן
ועדת חובה:

כן