יו"ר הועדה: עו"ד משה בן מאיר
מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

נימרה דיין

אברהם גואטה

עידן אריכא

דוד ג'ומעה

רמי הופטמן

מיכאל ישראל

גורם מקצועי: גזבר המועצה - אלעד פרץ
ועדת חובה:

כן