יו"ר הועדה:

אלי דאובה, מנכ''ל המועצה

מ"מ יו"ר:  
חברי הועדה:

יונה ביכלר

אילנה פרץ

מוני פרג'ון

יובל אלימלך

דינה אלחייק

יעל דאובה

גורם מקצועי: מנהל המחלקה לאיכות הסביבה - מתי גואטה
ועדת חובה: כן

 

נציג איגוד ערים לאיכות הסביבה