הליך הוצאת הרישיון מורכב מכמה שלבים:

  1. בדיקת התאמת הייעוד לעסק המבוקש
  2. פתיחת תיק רישוי עסק
  3. העברת בקשה לגורמי חוץ (כיבוי אש, משטרה וכו')
  4. עמידה בדרישות גורמי חוץ
  5. אישור ראש הרשות - קבלת רישיון