מחלקת רישוי העסקים במועצה מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עינייה את בית העסק במרכז - המטרה לקדם את העסקים בשפיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ואכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.
קבלת רישיון עסק הוא תהליך, שנועד לשמור על טובת הציבור ועל עניינו של בעל העסק.
מדור רישוי עסקים מסייע לבעלי עסקים חדשים בהסברה וליווי צמוד עד הנפקת הרישיון.