הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר מחלקת החינוך באמצעות כניסה לקישור המצורף

בקשה לביטול רישום לגני ילדים.

 יש להצטייד בקבצים  שמורים  של צילומי ת.ז  של שני ההורים אותם תתבקשו לטעון למערכת המקוונת.