הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר מחלקת החינוך באמצעות כניסה לקישור הבא: ביטול רישום 
 יש להצטייד בקבצים  שמורים  של צילומי ת.ז  של שני ההורים אותם תתבקשו לטעון למערכת המקוונת.