מחלקת החינוך מפעילה בתקופת הרישום מוקד רישום המהווה תמיכה לתהליך הרישום ומענה לבירורים אישיים לקבלת קהל במדור גני הילדים, מנהל החינוך:

בטלפון: 08-8508933

ימים ושעות פעילות בתקופת הרישום: א'-ה' השעות 11:00-14:00  ובימי ב' בין השעות  15:00-17:00