​סוג

​תעריף

​יום חול, ערב - כולל שימוש במטבח - תושבי חוץ ​2,500 ש"ח 
​בתי ספר  ​1,000 ש"ח 
​גופים וולונטריים וגופים של המועצה ​1,000 ש"ח 
​כנסים וימי עיון חיצוניים - כולל שימוש במטבח ​2,000 ש"ח 
​לשימוש תושבים בימי חול (ללא הפעלת מטבח) ​1,700 ש"ח 
​לשימוש תושבים בימי חול כולל הפעלת מטבח ​2,000 ש"ח 
ל​שימוש תושבים בסופ"ש (שישי-שבת) - כגון שבת חתן ​4,000 ש"ח