עמוסה ואינטנסיבית ובעתיד כמובן בע"ה בגרות ברמה גבוהה.
מגמות - כרגע קיימות מגמות ביולוגיה, פסיכולוגיה, פיזיקה וארץ ישראל.
הכיתות מחולקות להקבצות באנגלית ובמתמטיקה. האולפנה מעודדת הצטיינות. ישנן קבוצות לימוד לבנות מצטיינות באנגלית ובמתמטיקה, שנותנות תגבור לבנות שמעוניינות בכך גם אחרי שעות הלימודים.  
באולפנה ישנם גם לימודי מחול, אומנות ותיאטרון עם מורות מקצועיות.