1. אחזקת רכב: מתן שירותי אחזקה לרכבים שבשימוש בעלי תפקידים במועצה, כל הפעילויות מתבצעות תוך שימת דגש מיוחד על שמירת נוהלי בטיחות נוקשים וחוקי התעבורה.
  2. השתלמות נהגים: המחלקה מעבירה ימי השתלמות בהנחיית אנשי מקצוע לנהגי האוטובוסים, במטרה לשמר ולהעשיר את הידע בתחומים שונים כגון: עזרה ראשונה והחייאה, דיני וחוקי תעבורה, דיון בדרכי התנהלות מול התנהגות תלמידים בהסעות, הולכי רגל, נהגים על הכביש ועוד.
  3. פעילות שוטפת: ביקורות יזומות לתקינות כלי הרכב שברשות המועצה, מתן שירותים למחלקות המועצה כגון: העברת דברי דואר, שליחויות ועוד.