מחלקת רישוי עסקים אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים ותנאי הרישיון ומרכזת את נושא הטיפול בהוצאת רישיונות לעסקים טעוני אישור, תוך ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים עד למועד הנפקת הרישיון. המחלקה מבצעת ביקורות בעסקים, במטרה לבדוק את קיום תנאי התברואה.

דרכי התקשרות

מתתיהו גואטה
מחלקת רישוי עסקים
08-8508918
ימי קבלה: א', ב′, ג′, ד' בין השעות: 16:00 - 14:15
 

תחומי אחריות המחלקה