60 תלמידי ישיבה השתלבו השנה בפרוייקט פר"ח, אשר במסגרתו הינם מסייעים לתלמידי הסביבה.