תכנית הנותנת מענה לילדים ונערים בתחומי המועצה, על-מנת לתת להם את מירב הסיוע בקהילה במטרה למנוע הוצאה חוץ-ביתית. מגוון המענים משתנה בהתאם לצורך וכולל מטפחים אישיים, טיפולים רגשיים ועוד.