תלמידי הישיבה פועלים בקרב העולים מאתיופיה באזור הדרום ומקיימים פעילות לבני הנוער: שעורים, מסיבות, אירועים מיוחדים ואירוח העולים בשבתות הישיבה. הישיבה הקימה את תכנית "אור מאופיר" לעולים אתיופים במטרה להכינם לצבא, לסייע להם להשלים בגרויות ולפתח מנהיגות וכישורי השתלבות בחברה הישראלית.