בהתאם לתפיסה של הישיבה, תלמידי הישיבה מעורבים בקהילה ומשתלבים בפרוייקטים שונים באזור ובגולה: