בישיבה נערכים  טקסי נישואין לעולים חדשים בהשתתפות תלמידי הישיבה.