חיסוני כלבת תקופתיים: הווטרינר מגיע לישובים. כל ביקור מפורסם מבעוד מועד.

רישום כלבים - כל בעל כלב חייב בחיסון הכלב פעם בשנה ובהשתלת שבב זיהוי.