הישיבה מוציאה לאור ספרים בעלי ערך מיוחד ובטאונים תורניים מפרי רוחם של הרמי"ם והתלמידים. המצויינים שבין תלמידינו משולבים במפעל ייחודי בו מוצאים לאור כתבי יד קדמוניים בתחום התורני.
בישיבה נמצאת הספריה התורנית הגדולה ביותר באזור הדרום, הספרייה ממוחשבת וכוללת בתוכה את פרוייקט השו"ת של בר אילן ועוד מאגרי מידע תורניים נוספים