חיסונים

לתיאום חיסונים ורישום נא לפנות למחלקה לשירותים וטרינריים 08-8509804.

לכידת כלבים משוטטים

המועצה מעסיקה לוכד כלבים מורשה שתפקידו לכידה והסגרה של כלבים משוטטים (עם בעלים וללא בעלים) והסגרתם בתחנת הסגר מפוקחת ומאושרת בהתאם לחוק.
תלונות ומידע אודות כלבים משוטטים יש להפנות לטל': 08-8508908.

עיקור וסירוס

  • עיקור וסירוס חתולי רחוב והשבתם למקום ממנו נלקחו.
  • המועצה מבצעת מבצעי עיקור וסירוס של חתולי רחוב ביישובים, על פי חוק.