לתשומת לבכם, תאריך יום חשיפה של בית ספר יסודי שפיר שונה ל יום שלישי, י"ד באדר א' - 15.02.22

2.jpe