המועצה מבצעת טיאוט יזום בכבישי המועצה. ביישובים הקהילתיים פעם בשבועיים וביישובים החקלאיים פעם בחודש. פעמיים בשנה לקראת חגי תשרי ופסח, מתקיים תגבור של טיאוט באמצעות בובקט. תוכנית טיאוט מועברת לידיעת התושבים בראשית כל חודש, וכן מפורסמת באתר המועצה.