1
פרטי מבקש השימוש באולם
2
פרטי האירוע
3
אישורים וצירוף קבצים

פרטי מבקש השימוש באולם:

 

 

פרטי האירוע:

טווח זמנים משוער:

האם מדובר באירוע ציבורי? (חובה) שדה חובה

 

 

 

נוהל שימוש באולם אירועים (חובה) שדה חובה

יש לצרף:

Browser not supported