בגני הילדים תתקיים תכנית סל תרבות האחראית על חשיפת ילדי הגן לתרבות ואומנות כחלק בלתי נפרד מהמערכת הפורמלית.

סל תרבות כולל:

  • הצגה
  • קונצרט
  • מספרי סיפורים
  • 2 חוגי העשרה קרן קרב ביניהם:
    חוג תנועה / טבע וסביבה / רובוטיקה / גן ריקוד / ריתמיקה לילדי הגן / חוג מוסיקה / שחמט / תיאטרון / לחוש בחומר וכד'